Facebook
ДГ Детски Рай
Детска градина в град Велинград

Английски език

ЦЕЛИ на клуба: - децата да изграждат елементарни навици за общуване на английски език

ЗАДАЧИ:

  • Получаване на лексикални знания на чужд език
  • Правилно произношение
  • Умения за самостоятелно изказване

Всека ситуация включва забавни игри, лексика и песнички за по лесно запомняне на новите знания!
Освен цветовете, плодовете и зеленчуците, децата от клуб„Английски“ могат да броят до 10 на английски, пеят песнички на английски и знаят учтиви форми за обръщение на същия език.

На края на учебната година децата ще покажат какво още са научили пред своите родители.