Facebook
ДГ Детски Рай
Детска градина в град Велинград

Клуб "Мажоретки"

Ние сме мажоретки -
весели кокетки.
С помпоните в ръчички 
танцуваме за всички.
Ние сме мажоретките на ДГ,,Детски рай”

 Клуб Мажоретки при ДГ,,Детски рай” вече има своя история.Той функционира от началото на учебната 2008/2009 година, с ръководител старши учител г-жа Надя Качова. Целта на клуба е да развива уменията на децата в областта на музиката и танца, да повишава тяхната мотивация за участие в живота на детската градина, да създава условия за равноправно участие на деца от различни общности.

Всички участнички се включват в репетициите с голямо желание. А те - репетициите се провеждат под музикален съпровод, с цел ритмично изпълнение на танцувалните движения и положителни емоции. С разучените танци клубът се включва в различни мероприятия и празници в детската градина.

В резултат на провежданата в клуб,,Мажоретки“ работа,  децата обогатяват своите музикални впечатления и двигателни умения; усвояват умения и навици свързани с изкуството на танца и парадния марш; изграждат умения да съгласуват своите движения с музиката.

В детската градина има прекрасни мажоретни костюми.

Винаги очарователни, малките мажоретки са посрещани с бурни овации.

За участие и достойно представяне в клуба в края на учебната година на всяка мажоретка, ръководителят на клуба връчва грамота.