Facebook
ДГ Детски Рай
Детска градина в град Велинград

Кратка история

ИСТОРИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ДАТИ И СЪБИТИЯ 

15.09.1975 г.  – Начало на летоброенето на ЦДГ №5 „Вела Пеева”

05.01.1976 г.  – Детската градина работи с три групи; директор – Иванка Тахчиева

15.09.1979г. – Открит е филиал „Сярна баня”; в детската градина работят шест групи

15.09.1987г. -  Открит е още един филиал;  детската градина е най-голяма в общината – функционират девет групи; директор – Маргарита Узунова.

17.05.1992 г.   -  С водосвет и тържествен концерт детската градина приема името „Детски рай”

11.1994 г.       -  Детската градина се премества в сградата, в която се намира и днес

07.11.1996 г.   -  Първият голям концерт от деца с благотворителна цел в общината, под надслов „Помогнете ни, за да си помогнем и ние!”; ч-ще „Васил Левски”

25-27.05.2005 г. – Тържества послучай 30-годишнината на детската градина. Запомнящ  се  юбилеен концерт в салона на ОНЧ „Васил Левски”. Един от вътрешните дворове е превърнат в площадка за спорт, веселие и игри. Извършен е ремонт на сградата. С помощта на дарители интериора е променен и обновен

20.04.2006 г.   – Открита практика пред колегията от общината на тема „Адекватно поведение при БАКП” – ситуации и комплексно занятие на ПК при детската градина

08.05.2007 г. -  Благотворителен концерт „Два свята” послучай приемането на страната ни в ЕС; салона на ОНЧ „Васил Левски”; присъствие на депутати от Пазарджишки избирателен район

18.05.2007 г.    -  Група „Пчеличка” участва и се представи много успешно

на общинско състезание по Безопасност на движение по пътищата

15.09.2007 г. – Детската градина започва новата учебна градина с освежен, обогатен с нови уреди и съуръжения двор, благодарение на приятелите на децата

13.02.2008 г.   – Вечер, посветена на човешките добродетели под мотото: „Не бъди родител – бъди Човек, който е родител” с участието на деца, родители, учители, психолози, начални учители, специалисти, общественици

09.05.2008 г. – мюзикъл „Обичам те, мой приказен свят!”; салона на ОНЧ „Васил Левски”, посветен на деня на Европа

25-29.05.2009 г. – седмица на детската игра „Играем всички, играем заедно, играем всеки ден; участие в кампанията „Пролет в Европа 2009”, чрез изработването на брошура „Елате ни на гости!”, сертификат за участие и добро представяне

24-26.03.2010 г. – участие и много добро представяне в Областната конференция”Водим бъдещето за ръка”, чрез доклад на тема „Велинград- единствен в Европа”; открита ситуация пред участниците в конференцията на тема  „Великденско настроение – традиции и иновации от миналото до днес”, гл.учител Светла Батачка

27.05.2010  г. – „Родител на годината, 2010”- първа по рода си церемония за награждаване на родител на детската градина; първият родител получил този приз – Гергана Благова

27.05.2011 г. – празник „Малките таланти на „Детски рай” и награждаване на Родител на годината,2011 – Емилия Ходжова

2-4.04.2012 г. - участие и много добро представяне на Областната конференция в Панагюрище, чрез доклад на тема „ Квилингът – предпоставка за развиване на творчество и преодоляване на агресията при 6-7 годишните деца”, автори: ст. учител Надя Качова и ст. учител Рая Белева

23.05.2012 г. – концерт, посветен на 130-годишнината от създаването на първата детска градина в България – „България като една човешка длан”, НЧ „Васил Левски”

2015г. – Съвместно с УН при ПУ „Драган Манчов“ реализираме проект, чрез който се оборудва ресурсен кабинет и във всяка група се създават ателиета за работа с децата със СОП; Маргарита Узунова – Директор на годината – ПВ на община Велинград

2016 г. – вътрешния двор на ДГ е превърнат в площадка по БДП с помощта на дарители и УН; ст. учител Мариана Чернаева е удостоена с приза „Учител на годината – ПВ на община Велинград; сформиран е Обществен съвет с председател Васка Влахова

2018 г. – проекти по ПУДООС и ИТ, чрез които ДГ изгражда съвременна дворна площадка и закупува проектор и преносима интерактивна дъска; реализиран много богат празничен календар

2019 г. - Материалната база на ДГ се обогатява и осъвременява. Реализира се богат празничен календар, който завършва с празника "През прозорчето на ДГ", предизвикал множество адмирации от гости, родители и приятели на детското заведение. Директорът Маргарита Узунова получава приза "Директор на годината на Община Велинград - ПВ" за 2019г.

2020 г. - Година, преминала под предизвикателството да опазим здравето на децата, на работещите в детската градина, на семействата и на всички около нас в условията на продължителна пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Въпреки големите трудности в ДГ търсим баланса между предизвикателството и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да продължим да живеем относително нормално, от друга. Благодарение на Община Велинград се подменя дограмата на втория етаж на сградата и входната врата.