Facebook
ДГ Детски Рай
Детска градина в град Велинград

Мисия, визия и цели

МИСИЯ

 ДГ „ДЕТСКИ РАЙ“ - НЕОБХОДИМА И ЗНАЧИМА СРЕДА ЗА ПЪЛНОЦЕННОТО РАЗВИТИЕ НА  ВСЯКО ДЕТЕ.


ВИЗИЯ

ДГ „ Детски рай“ да бъде:

  • Качествена учаща среда
  • Високо квалифициран педагогически екип
  • Сътрудничество и споделена отговорност със семейството
  • Възможности за развиване потенциала на всяко дет

ЦЕЛ

 Изграждане на привлекателна за децата, удовлетворяваща родителите, качествена образователна среда.

 Нашите ценности са: Детето- център на всичко