Facebook
ДГ Детски Рай
Детска градина в град Велинград

Група "Пчеличка"

Екипът на група „Пчеличка“:

  • Рая Белева—старши учител
  • Атанаска Стоянова – учител
  • Пенка Лулина - помощник-възпитател

работи за създаването на образователна среда, в която всяко дете да разгърне своя личностен потенциал, да е сигурно, уверено и с лекота да развива познавателните си способности.

Работливите пчелички, трудим се от сутрин чак до здрач, радостта ценим и с веки ще я споделим. Ти досущ като пчеличка можеш да постигнеш всичко. Но ти трябват куп търпение, упоритост и умение!

През учебната 2020-2021 г. работи по минипроект "На работа ръчички"