Facebook
ДГ Детски Рай
Детска градина в град Велинград

Обществен съвет

Обществен съвет на ДГ,,Детски рай”

  1. Александър Ушев – председател
  2. Янка Ангелова
  3. Моника Вучкова
  4. Мария Китова
  5. Елисавета Миланова

Резервни членове:

  1. Владимира Коцева
  2. Таня-Мария Коппе
  3. Гергана Ямакова
  4. Вили Табакова
  5. Илияна Гешева