Facebook

ДГ Детски Рай

Детска градина в град Велинград

 ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСКИ РАЙ” 

ЖИЗНЕНА И РАЗНООБРАЗНА 

На края на града, в слънчева и гостоприемна сграда, от 1975 г. ДГ „Детски рай” ежедневно приема умните, любознателни и талантливи деца на Велинград. 

Стъпка по стъпка, от първа до четвърта група децата преживяват своето детство в един истински детски рай. 

Тъжни или весели те са винаги обгърнати с внимание и любов. Педагогическата колегия отключва пред тях вратите на познанието, творчеството и красотата. 

Пресъздавайки българските традиции децата се обръщат към своите корени, възприемайки и предавайки националните ценности. Така умело пренасяме мъдростта на миналото, вярата в настоящето и надеждата за бъдещето. 

Актуални новини