Facebook
ДГ Детски Рай
Детска градина в град Велинград

Екип на ДГ

За социализацията, възпитанието, обучението и отглеждането на децата в ДГ „Детски рай” се грижи ЕКИП, който е съчетание от зрялост и опит с младост и амбиция, приел своята работа като мисия и отговорност.

Атанаска Стоянова  – ДИРЕКТОР НА ДГ „ДЕТСКИ РАЙ”

ПЕДАГОГИЧЕСКА КОЛЕГИЯ

 

Надя Качова                                             старши учител

Галина Златарева                                    старши учител

Мария Христова                                       старши учител

Ангелина Джуркова                                  старши учител

Мариана Чернаева                                   старши учител

Силвия Мазълова                                     учител

 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ  ПЕРСОНАЛ

Светлана Ямакова                                     счетоводител

Ганка Кишева - Сукиязова                         домакин-касиер

Захаринка Сеферова                                 помощник-възпитател

Пенка Лулина                                             помощник-възпитател

Ивета Шеврова                                          помощник-възпитател

Зорница Арапова                                       готвач

Джемиле Кепчелюва                                 помощник-готвач

Георги Тортев                                            огняр 

Цветка Нистерова                                     медицинска сестра

 

С децата работят още :

Десислава Караилиева                              ресурсен учител

Иванка Семерджиева                                 логопед

Мария Маркова                                          психолог