Facebook
ДГ Детски Рай
Детска градина в град Велинград

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Детската градина отваря отново врати за работа с деца от 1 юни.

 

Предвид извънредната епидемична обстановка, Ви информираме за Вашите задължения при посещение на ДГ „Детски рай“”:

 

  1. Посещението на децата в детската градина в периода на извънредна епидемична обстановка става след декларирано информирано съгласие, изразено от законните представители на децата.
  2. Ежедневно трябва да информирате учителите в групата за присъствието и продължителността на престой на детето Ви.
  3. Не се допуска водене на детето в детската градина , когато забележите признаци на заболяване.
  4. Спазвайте необходимата дистанция при водене на детето Ви в детската градина с другите семейства (2 метра отстояние).
  5. Организирайте незабавното взeмане на детето от детската градина в случаите, когато бъдете уведомени от медицинското лице, че то проявява признаци на заболяване.
  6. Придружавайте детето си до детското заведение, без да влизате в сградата.
  7. Осигурете два броя маски, в случай че носенето им е по препоръка на личен лекар.
  8. Осигурете плик в който да се поставят обувките след събуване , както и плик за пантофите, които се почистват всеки ден у дома след престоя в детската градина
  9. Осигурете мокри кърпички на алкохолна основа.
  10. За Вашата безопасност след вземане на детето веднага напуснете двора на детското заведение без да ползвате уреди, пейки и катерушки.

Декларация за информирано съгласие и Вътрешни правила за организация на работата на ДГ в извънредна ситуация може да намерите на сайта.

 

От ръководството